Polityka Prywatności (Zaktualizowano)

Data Wejścia w życie:  10.03.2020

W dniu 20 marca 2019 r. The Walt Disney Company przejęła niektóre aktywa 21st Century Fox, w tym podmioty świadczące usługi opisane poniżej. Niniejsza polityka została zaktualizowana, aby odzwierciedlić tę transakcję.

WPROWADZENIE

FOX Networks Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 68 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319107, NIP: 521-35-07-814, REGON: 141623170, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN (“Spółka” lub “my”), z którą można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail TFCF.FNGPrivacy_PL@disney.com, pragnie Cię poinformować, w jaki sposób gromadzimy, używamy i ujawniamy dane osobowe pozyskane od Ciebie i dotyczące Ciebie, za pośrednictwem strony internetowej www.foxtv.pl i powiązanych z nią witryn mobilnych, aplikacji i widgetów (łącznie „Usługi Spółki”).

W poniższej tabeli możesz znaleźć Spis treści i krótkie podsumowanie niniejszej Polityki Prywatności. Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Spółkę, możesz kliknąć w linki umieszczone w każdej sekcji podsumowania.

Spis Treści:

 1. CO I KOGO OBEJMUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?
 2. JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERAMY NA TWÓJ TEMAT?
 3. JAK UŻYWAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 4. NA JAKIEJ PODSTAWIE UŻYWAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 5. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 6. KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 7. CZY TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE ZA GRANICĘ?
 8. JAKIE MASZ PRAWA W ODNIESIENIU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 9. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 10. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
 11. JAK MOGĘ SIĘ Z WAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

Podsumowanie:

 

Zagadnienie

Informacje

1.       

Co i kogo obejmuje niniejsza Polityka Prywatności?

Spółka jest administratorem danych osobowych, pozyskiwanych bezpośrednio od Ciebie i o Tobie za pośrednictwem Usług Spółki.

 

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich użytkowników, zarówno tych, którzy korzystają z Usług Spółki bez rejestracji lub subskrypcji, jak i tych, którzy zarejestrowali się lub są subskrybentami Usług Spółki.

 

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

2.      

Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy na Twój temat?

Spółka może gromadzić dane bezpośrednio od Ciebie i o Tobie.

 

W szczególności, Spółka gromadzi (1) dane podane podczas rejestracji, (2) dane publiczne i postowane informacje, (3) dane udostępnione Spółce poprzez media społecznościowe z uwagi na Twoją zgodę na ich udostępnienie oraz (4) dane o aktywności.

 

Nie zbieramy jednak ani informacji finansowych od dostawcy usług płatniczych, jak również wrażliwych danych na Twój temat.

 

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

3.      

Jak używamy Twoich danych osobowych?

Głównym powodem, dla którego gromadzimy Twoje dane osobowe, jest dostarczanie Ci Usług Spółki i umożliwienie Ci korzystania z tych usług.

 

Dodatkowo, za Twoją uprzednią zgodą, możemy wysyłać Ci oferty, informacje o promocjach i komunikaty marketingowe, w tym informacje o ich lokalizacji, również oparte o Twoje osobiste preferencje i zwyczaje.

 

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

4.      

Na jakiej podstawie prawnej używamy Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są gromadzone głównie w celu dostarczania Ci Usług Spółki.

 

Twoje dane osobowe mogą również być zbierane z tego względu, iż jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

 

Niedostarczenie tych danych spowoduje , że nie będzie możliwe zaoferowane lub świadczenie Ci Usług Spółki.

 

Gdy Twoje dane są gromadzone w celach marketingowych, masz możliwość niedostarczania swoich danych osobowych Spółce.

 

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

5.      

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Stosownie do tego, Spółka wdrożyła odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i fizyczne, mające na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed utratą, kradzieżą i niedozwolonym użyciem, ujawnieniem lub modyfikacją.

 

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

6.      

Kto może mieć dostęp do twoich danych osobowych?

Spółka może przekazywać Twoje dane osobowe (i) dostawcom usług (ii) naszym spółkom powiązanym i (iii) organom państwowym, jeśli jest to dozwolone przez odpowiednie przepisy prawa.

 

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

7.      

Czy twoje dane osobowe są przekazywane za granicę?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do innych krajów w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W każdym przypadku zapewniamy, że do ochrony Twoich danych osobowych używane są odpowiednie i dostosowane środki bezpieczeństwa, zaprojektowane w celu ochrony Twoich danych osobowych (przy czym wszelkie środki bezpieczeństwa są zgodne z odpowiednimi przepisami).

 

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

8.      

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679, które weszło w życie 25 maja 2018 r., masz między innymi prawo żądania dostępu, uzupełniania, aktualizacji, zmieniania i usunięcia swoich danych osobowych.

 

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

9.      

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w naszych systemach przez okres niezbędny do dostarczenia Ci Usług Spółki.

W celu uzyskania szerszych informacji kliknij tutaj.

10.    

Aktualizacje niniejszej polityki prywatności

Spółka może zmieniać lub aktualizować niniejszą Politykę Prywatności również w celu zapewnienia jej zgodności z obowiązującym prawem.

 

Prosimy spojrzeć na datę rozpoczęcia obowiązywania niniejszej Polityki Prywatności, umieszczoną na początku, aby sprawdzić, kiedy niniejsza Polityka Prywatności była ostatnio zmieniona.

11.     

Jak mogę się z wami skontaktować w sprawie przetwarzania moich danych osobowych?

Możesz się z nami skontaktować przy użyciu następującego adresu e-mail TFCF.FNGPrivacy_PL@disney.com.

 

 

 1. CO I KOGO OBEJMUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Spółka jest administratorem danych osobowych (przykładowo informacji, które identyfikują konkretną osobę, jak np. pełne imię i nazwisko lub adres e-mail), pozyskiwanych bezpośrednio od Ciebie i dotyczących Ciebie za pośrednictwem Usług Spółki. Dane są przetwarzane zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności i nasza Polityka Plików Cookies mają zastosowanie do wszystkich użytkowników, zarówno tych, którzy korzystają z Usług Spółki bez rejestracji lub subskrypcji, jak i tych, którzy zarejestrowali się lub są subskrybentami Usług Spółki.

Jak zostało określone w Warunkach Użytkowania, Usługi Spółki są dostępne dla szerokiego grona odbiorców, nie są skierowane do dzieci i nie służą gromadzeniu danych osobowych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

 1. JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERAMY NA TWÓJ TEMAT?

Spółka gromadzi (1) dane podane podczas rejestracji, gdy rejestrujesz się do Usług Spółki, (2) dane publiczne I posty, które udostępniasz przy użyciu Usług Spółki, (3) dane udostępnione Spółce poprzez media społecznościowe z uwagi na Twoją zgodę na ich udostępnienie, (4) dane o aktywności dotyczące sytuacji, kiedy uzyskujesz dostęp i korzystasz z Usług Spółki. W szczególności, Spółka gromadzi następujące rodzaje danych bezpośrednio od Ciebie i o Tobie:

 1. Dane podane podczas rejestracji to informacje, które podajesz, aby zarejestrować się do Usług Spółki, na przykład aby utworzyć konto, dodawać komentarze, otrzymywać newsletter lub wziąć udział w konkursie. Informacje podane podczas rejestracji mogą zawierać, na przykład, imię, nazwisko, adres -mail, płeć, kraj, kod pocztowy i datę urodzenia.
 2. Publiczne dane i posty, które składają się z komentarzy lub treści, które opublikowałeś w Usługach Spółki, oraz danych osobowych, które towarzyszą tym postom lub treściom, które mogą zawierać imię, nazwę użytkownika, komentarze, polubienia, status, informacje profilowe i zdjęcie. Publiczne informacje i posty są zawsze publiczne, co oznacza, że są dostępne dla wszystkich i mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania w zewnętrznych wyszukiwarkach.
 3. Dane pochodzące z mediów społecznościowych. Jeśli uzyskujesz dostęp lub logujesz się do Usług Spółki za pośrednictwem serwisu społecznościowego lub podłączasz Usługę FNC do serwisu społecznościowego, dane, które gromadzimy, mogą również uwzględniać Twój numer ID użytkownika lub nazwę użytkownika powiązaną z tym serwisem społecznościowym, jakiekolwiek informacje lub treści, co do których zezwoliłeś, by były one udostępniane Spółce poprzez media społecznościowe, jak na przykład Twoje zdjęcie profilowe, adres e-mail lub lista znajomych, jak również wszelkie inne dane osobowe, które upubliczniłeś w związku z korzystaniem z tego serwisu społecznościowego. Kiedy uzyskujesz dostęp do Usług Spółki za pośrednictwem serwisu społecznościowego lub kiedy łączysz Usługę Spółki z serwisem społecznościowym, upoważniasz Spółkę do gromadzenia, przechowywania i używania takich danych osobowych i treści zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 4. Dane o aktywności. Kiedy uzyskujesz dostęp lub korzystasz z Usług Spółki, możemy gromadzić określone informacje o tych wizytach. Na przykład, aby umożliwić Ci połączenie z Usługami Spółki, nasze serwery otrzymują i rejestrują informacje o Twoim komputerze, urządzeniu i przeglądarce, w tym potencjalnie Twój adres IP, typ przeglądarki i inne informacje o oprogramowaniu i sprzęcie. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług Spółki z telefonu lub innego urządzenia, możemy gromadzić unikalny numer identyfikujący urządzenie przypisany do niego, dane o geolokalizacji lub inne informacje transakcyjne o tym urządzeniu. Pliki cookies i inne technologie śledzące (jak na przykład pliki cookies przeglądarki, pixele, beacony i technologia Adobe Flash, zwana potocznie „Flash cookies”) również mogą być gromadzone. Te technologie mogą być użyte do gromadzenia i przechowywania informacji o Twoim korzystaniu z Usług Spółki, jak na przykład strony, które odwiedziłeś, video i inna treść, którą obejrzałeś, wyszukiwane przez Ciebie zapytania i reklamy, które zobaczyłeś. W celu uzyskania dalszych informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Dotyczącą Plików Cookies.
 5. Informacje z innych źródeł. Możemy uzupełniać informacje, które gromadzimy, przy użyciu informacji podchodzących z innych źródeł, jak na przykład publicznie dostępne informacje o Twojej aktywności online i offline z serwisów społecznościowych oraz źródeł komercyjnych.

Nie gromadzimy:

 • Informacji finansowych od dostawcy usług płatniczych: w pewnych przypadkach możemy użyć niepowiązanej usługi płatniczej, aby umożliwić Ci zakup produktu lub dokonanie płatności („Usługa Płatnicza”). Jeśli chciałbyś nabyć produkt lub dokonać płatności przy użyciu Usługi Płatniczej, zostaniesz przekierowany na stronę internetową Usługi Płatniczej. Wszelkie informacje, jakie dostarczysz podczas korzystania z Usługi Płatniczej, będą objęte polityką prywatności odpowiedniej Usługi Płatniczej, a nie niniejszą Polityką Prywatności. Nie mamy kontroli na tym, jak również nie ponosimy odpowiedzialności za to, jak Usługi Płatnicze wykorzystują informacje w ten sposób zgromadzone.
 • Informacje wrażliwe: prosimy Cię o nieprzesyłanie do nas i nieujawnianie jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych (jak na przykład informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, dane dotyczące zdrowia, informacje o czynach zabronionych lub o przynależności do związków zawodowych) w lub za pośrednictwem Usług Spółki lub w inny sposób.

Usługi Powiązane 

Wreszcie, Usługi Spółki mogą być również powiązane ze stronami, w tym stronami mediów społecznościowych, zarządzanymi przez podmioty niepowiązane ze Spółką, i mogą dostarczać reklamy lub ofertować treści, funkcjonalności, gry, newslettery, konkursy lub aplikacje opracowane lub utrzymywane przez podmioty niepowiązane ze Spółką. Spółka nie odpowiada za działania dotyczące prywatności niepowiązanych z nią podmiotów, i w sytuacji, w której opuścisz Usługi Spółki lub klikniesz w reklamę, powinieneś sprawdzić odpowiednią Politykę Prywatności tej innej usługi.

 1. JAK UŻYWAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe, które zgromadziliśmy bezpośrednio od Ciebie i które dotyczą Ciebie, są przez nas używane, aby:

 1.  Dostarczać Ci Usługi Spółki i funkcjonalności
 2.   b. Pozwolić Ci komentować treść i uczestniczyć w grach online, konkursach lub programach z nagrodami;
 3. Zapewnić Ci wsparcie klienta i udzielać odpowiedzi na zapytania;
 4. Przestrzegać obowiązujących przepisów lub wymagań prawnych lub odpowiadać na wnioski kierowane przez władze publiczne lub rządowe;
 5. Mierzyć, analizować i ulepszać Usługi Spółki i funkcjonalności;
 6. Chronić prawa Spółki i innych. Przykładowo mogą zaistnieć przypadki, w których Spółka będzie mogła użyć Twoich danych osobowych, w tym sytuacje, w których Spółka w dobrej wierze uzna, iż takie przetwarzanie będzie niezbędne w celu: (i) ochrony, egzekwowania lub obrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Spółki, Partnerów Spółki lub ich pracowników, przedstawicieli, kontrahentów, licencjodawców i dostawców (w tym egzekwowanie naszych umów i naszych warunków użytkowania); (ii) ochrony bezpieczeństwa, prywatności i bezpieczeństwa użytkowników Usług Spółki lub członków społeczeństwa; (iii) ochrony Spółki, jak również innych zaangażowanych podmiotów trzecich, takich jak dostawcy Spółki, przed oszustwem lub w celach zarządzania ryzykiem;
 7. Przeprowadzić transakcję korporacyjną, jak na przykład proponowana lub aktualna reorganizacja, połączenie, sprzedaż, joint venture, cesja, przeniesienie lub inna dystrybucja całości lub jakiejkolwiek części działalności Spółki, aktywów lub akcji (w tym w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym). Przykładowo, jeśli Spółka jest zaangażowana w połączenie lub przeniesienie całości lub istotnej części jej działalności, Spółka może ujawnić i przekazać Twoje dane osobowe do strony lub stron zaangażowanych w transakcję jako jej element;
 8. Zezwalać na funkcję udostępniania w ramach społeczności: jeśli logujesz się przy pomocy lub łączysz konto w serwisie społecznościowym z Usługami Spółki, możemy dzielić się Twoją nazwą użytkownika, zdjęciem i polubieniami, jak również Twoją aktywnością i komentarzami z innymi użytkownikami Usług Spółki i z Twoim znajomymi powiązanymi z Tobą w serwisie mediów społecznościowych. Możemy także dzielić się tymi danymi osobowymi z dostawcą serwisu społecznościowego;
 9. Ulepszyć Twoje doświadczenie z korzystania Usług Spółki zarówno online, jak i off-line poprzez dostarczanie Ci zawartości, która będzie dla Ciebie odpowiednio dobrana i interesująca;
 10. Za Twoją uprzednią zgodą, wysyłać Ci (poprzez wiadomości e-mail, SMS, telefon, czat i media społecznościowe) oferty, informacje o promocjach i inne komunikaty marketingowe dotyczące Usług Spółki, usług/produktów Partnerów Spółki lub podmiotów trzecich działających w sektorze mediów lub rozrywki, uwzględniając spółki zależne i usługi lub funkcje co-branded, jak na przykład konkursy lub inne promocje organizowane wspólnie z podmiotem trzecim lub Partnerem Spółki, które mogą być hostowane w Usługach Spółki lub w usłudze Partnera Spółki lub podmiotu trzeciego;
 11. Za Twoją uprzednią zgodą, wysyłać Ci komunikaty marketingowe dostosowane do Twoich zainteresowań i potrzeb przy użyciu kanałów komunikacji wskazanych w literze j) powyżej.

Możemy używać zanonimizowanych informacji lub informacji, które nie pozwalają już na Twoją identyfikację, nawet pośrednią (na przykład statystyki) dla wszelkich celów, lub dzielić je z podmiotami trzecimi.

 1. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach wskazanych w:

 • Sekcji 3 litery od a) do c) niniejszej Polityki Prywatności, jest niezbędne do świadczenia żądanych usług i dlatego jest obowiązkowe, jako że w przeciwnym razie usługi nie mogłyby być świadczone;
 • Sekcji 3 litera d) niniejszej Polityki Prywatności jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa i dlatego jest również obowiązkowe; oraz
 • Sekcji 3 litery od e) do g) niniejszej Polityki Prywatności jest dokonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki i/lub jej kontrahentów, co jest odpowiednio wyważone z Twoimi interesami od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych i jest przeprowadzane tylko w granicach ściśle niezbędnych do prowadzenia takiej działalności. To przetwarzanie danych osobowych nie jest obowiązkowe i możesz się mu sprzeciwić w dowolnym momencie w sposób opisany w Sekcji 11 niniejszej Polityki Prywatności, chyba, że Spółka posiada ważne prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania.

Z drugiej strony, przetwarzanie Twoich danych osobowych dla pozostałych celów wskazanych w:

 • Sekcji 3 litera g) jest dobrowolne, ale bez Twojej zgody nie jest możliwe połączenie konta w serwisie społecznościowym z Usługami Spółki, dlatego będziesz musiał się logować do Usług Spółki przy użyciu innego mechanizmu;
 • Sekcji 3 litery od h) do j) jest dobrowolne, ale bez Twojej zgody nie jest możliwe, aby Spółka dostarczała Ci personalizowane treści ogólne komunikaty marketingowe dotyczące usług/produktów Spółki i podmiotów trzecich lub komunikaty dostosowane do Twoich zainteresowań i potrzeb oraz aby dostarczały usługi co-branded.

Możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów określonych w Sekcji 3 litery h) do k) w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail wskazany w Sekcji 11 poniżej. Należy pamiętać, że w działaniach podejmowanych zgodnie z literą i) mogą być wykorzystywane technologie śledzenia plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączenia plików cookies, odwiedź naszą Politykę Dotyczącą Plików Cookies. Ponadto, możesz wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się otrzymywaniu bezpośredniej komunikacji marketingowej, która opisana została w literach j) i k), poprzez zmianę swoich preferencji w ustawieniach profilu użytkownika, jeśli jesteś zarejestrowany, poprzez narzędzie zarządzania zgodami dostępne na naszej stronie internetowej, jeśli nie jesteś zarejestrowany, lub poprzez podążanie za instrukcjami dotyczącymi anulowania subskrypcji, które zawarte są w naszej komunikacji.

Poniżej możesz znaleźć tabelę wyjaśniającą powyższe kwestie:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Dobrowolność lub niezbędność dostarczenia danych osobowych

 

Sekcja 3 lit. a): Świadczenie Usług Spółki (np. kiedy konieczna jest rejestracja użytkownika)

Wykonanie umowy

Dostarczenie jest niezbędne

Niedostarczenie danych spowodowałoby brak możliwości świadczenia przez Spółkę Usług Spółki.

Sekcja 3 lit. b): Interakcje użytkownika (komentowanie, uczestnictwo w konkursach itp.)

 

Wykonanie umowy

Dostarczenie jest niezbędne

Niedostarczenie danych spowodowałoby brak możliwości świadczenia przez Spółkę Usług Spółki.

Sekcja 3 lit. c): Obsługa klienta

Wykonanie umowy

Dostarczenie jest niezbędne

Niedostarczenie danych prowadziłoby do spowodowałoby brak możliwości świadczenia przez Spółkę Usług Spółki.

Sekcja 3 lit. d): Zgodność z obowiązującymi przepisami

Zobowiązanie prawne

Dostarczenie jest obowiązkowe

Niedostarczenie danych spowodowałoby brak możliwości świadczenia przez Spółkę Usług Spółki.

Sekcja 4 lit. e): Analiza i usprawnienie Usług Spółki

Prawnie uzasadniony interes

Dostarczenie nie jest obowiązkowe

Możesz skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu, ale Spółka może kontynuować przetwarzanie Twoich danych, jeśli posiada ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów.

Sekcja 4 lit. f): Ochrona interesów Spółki i podmiotów trzecich

Prawnie uzasadniony interes

Dostarczenie nie jest obowiązkowe

Możesz skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu, ale Spółka może kontynuować przetwarzanie Twoich danych, jeśli posiada ważne prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Twoich interesów.

Sekcja 3 lit. g): Transakcje korporacyjne

Prawnie uzasadniony interes 

Dostarczenie nie jest obowiązkowe

Możesz skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu, ale Spółka może kontynuować przetwarzanie Twoich danych, jeśli posiada ważne prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Twoich interesów.

Sekcja 4 lit. h): Dzielenie się w mediach społecznościowych

Zgoda

 

Dostarczenie jest dobrowolne

Możesz skorzystać ze swojego prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez innych konsekwencji niż konieczność zalogowania się za pomocą innego konta

Sekcja 4 lit. i): Personalizacja doświadczenia użytkownika

Zgoda

Dostarczenie jest dobrowolne

Możesz wykonać swoje prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, bez innych konsekwencji niż zaprzestanie otrzymywania dostosowanej do Ciebie zawartości

Sekcja 4 lit. j): Ogólny marketing

Zgoda

Dostarczenie jest dobrowolne

Możesz wykonać swoje prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, bez innych konsekwencji niż zaprzestanie otrzymywania komunikatów marketingowych

Sekcja 4 lit. k): Dostosowany marketing

Zgoda

Dostarczenie jest dobrowolne

Możesz wykonać swoje prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, bez innych konsekwencji niż zaprzestanie otrzymywania spersonalizowanych komunikatów marketingowych

 

 1. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe są przetwarzane zarówno drogą elektroniczną, jak i tradycyjną, i są chronione przy pomocy odpowiednich środków bezpieczeństwa, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności jednostek o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. W szczególności, Spółka używa odpowiednich organizacyjnych, technicznych, osobowych i fizycznych środków do zabezpieczenia danych osobowych będących w jej posiadaniu przed utratą, kradzieżą i niedozwolonym użyciem, ujawnieniem lub modyfikacją.

 1. KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Spółka może ujawniać Twoje dane osobowe w celach wskazanych w Sekcji 3 powyżej następującym kategoriom odbiorców, znajdującym się na terenie Unii Europejskiej lub poza Unią Europejską, zgodnie i w granicach postanowień Sekcji 7 poniżej:

 1. Podmioty trzecie będące dostawcami usług, którym powierzono wykonywanie czynności przetwarzania i są należycie umocowane do działania jako podmioty przetwarzające, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, jak na przykład dostawcy usług chmurowych, inne podmioty w grupie, dostawcy usług wspomagających lub wspierających Usługi Spółki, a więc na przykład między innymi spółki świadczące usługi IT, eksperci, konsultanci i prawnicy;;
 2. Spółki powstałe w wyniku transakcji korporacyjnych możliwych połączeń, podziałów lub innych transformacji; oraz
 3. Partnerzy Spółki do naszych Partnerów zaliczają się członkowie Grupy Spółek The Walt Disney("Partnerzy Spółki"). W celu uzyskania dalszych informacji o Partnerach Spółki prosimy o kontakt pod adresem: privacycontact@twdc.com.
 4. Partnerzy biznesowi. Za Twoją uprzednią zgodą, Spółka może przekazywać Twoje dane osobowe partnerom biznesowym działającym w następujących sektorach: media, radio i telewizja, film, branża wydawnicza lub podróże , by umożliwić im wysyłkę komunikatów marketingowych do Ciebie;
 5. Właściwe organy w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.

7. CZY TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE ZA GRANICĘ?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Niektóre kraje położone poza EOG są uznane przez Komisję Europejską za dające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodnie ze standardami EOG. Pełna lista tych krajów jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. W celu przekazywania danych z terenu EOG do krajów, które nie są uznane za dające odpowiedni stopień ochrony przez Komisję Europejską, zastosowaliśmy odpowiednie i dostosowane środki bezpieczeństwa, przeznaczone do ochrony Twoich danych osobowych i przekazywania Twoich danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych, jak na przykład standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z art. 45 i 46 Unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych 2016/679 („RODO”).

Masz prawo zażądać kopii powyższych środków i dalszych informacji na temat Twoich danych osobowych, kontaktując się ze Spółką na adres wskazany w Sekcji 11 niniejszej Polityki Prywatności.

 1. JAKIE MASZ PRAWA W ODNIESIENIU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z RODO masz prawo, w dowolnym momencie, do:

a)  Otrzymania potwierdzania, czy Twoje dane osobowe istnieją, uzyskania ich kopii oraz do bycia poinformowanym o ich treści i źródle, jak również uzyskania dalszych informacji, również dostępnych w ramach Polityki Prywatności, dotyczących celów przetwarzania Twoich danych osobowych, kategorii odbiorców, istnienia jakichkolwiek zautomatyzowanych mechanizmów podejmujących decyzje, przewidywanego okresu przechowywania danych, jeśli jest to możliwe, jak również zabezpieczeń przyjętych w celu dokonywania transferów poza EOG;

b)  weryfikacji ich poprawności oraz żądania ich poprawienia, aktualizacji lub zmiany;

c) Żądania usunięcia, anonimizacji lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:

  1. są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
  2. nie są już potrzebne do celów, dla których je zgromadziliśmy;
  3. jesteśmy prawnie zobowiązani do ich usunięcia;
  4. wyrażono sprzeciw wobec przetwarzania z uzasadnionych powodów zgodnie z punktem d) poniżej a nie posiadamy ważnych prawnie uzasadnionych podstaw nadrzędnych wobec Twojego interesu, które pozwoliłyby na kontynuowanie przetwarzania;

d) Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które przetwarzamy zgodnie z naszym uzasadnionym interesem;

e) zwrócenia się do Spółki z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:

  • podważasz dokładność danych osobowych, dopóki nie podjęliśmy wystarczających kroków zmierzających do poprawy lub weryfikacji ich dokładności;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy usunęli dane;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych w celach przetwarzania, ale wymagasz dostępu do nich w celu ustanowienia, wykonywania lub ochrony swoich praw; lub wyrażono sprzeciw wobec przetwarzania zgodnego z uzasadnionym interesem i nadal trwa weryfikacja, czy Spółka rzeczywiście posiada uzasadniony interes do kontynuacji przetwarzania;

f) otrzymania elektronicznej kopii swoich danych osobowych, jeśli chcesz przenieść swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Spółce, gdy dane osobowe są przetwarzane przez środki automatyczne i przetwarzanie jest oparte albo na (i) Twojej zgodzie, albo (ii) niezbędne do świadczenia Usług Spółki („prawo do przenoszenia danych”);

g) złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skierować swoje żądanie na adres wskazany w Sekcji 11 poniżej. Prosimy, abyś wskazał w takiej wiadomości swój adres e-mail, imię i nazwisko, adres i numer telefonu, jak również o jasne określenie, jakie informacje chciałbyś uzyskać, zmienić, zaktualizować, ukryć lub usunąć.

Pamiętaj, że nawet po usunięciu swojego konta lub jeśli nas poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych, kopie niektórych informacji z Twojego konta mogą być widoczne w niektórych okolicznościach, na przykład w przypadku, gdy udostępniłeś informacje przy użyciu mediów społecznościowych lub innych usług, lub na przykład, gdy przechowywanie takich kopii jest niezbędne do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa lub obrony prawnej. Ze względu na charakter technologii buforowania, Twoje konto może nie stać się natychmiast niedostępne dla innych. Możemy także przechowywać kopie zapasowe informacji dotyczących Twojego konta na naszych serwerach przez pewien czas po usunięciu konta lub po Twoim żądaniu usunięcia, aby postępować zgodnie z obowiązującym prawem.

Dajemy Ci również wiele możliwości wyboru w odniesieniu do naszego wykorzystania i ujawniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Możesz odwołać swoją zgodę na:

 • Otrzymywanie komunikatów drogą elektroniczną od nas. Jeśli nie chcesz dłużej otrzymywać od nas wiadomości e-mail dotyczących marketingu, możesz zrezygnować z otrzymywania tej komunikacji, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w tych wiadomościach, lub zmieniając po prostu swoje preferencje w ustawieniach swojego profilu użytkownika, jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, lub przy użyciu narzędzia do zarządzania zgodami, dostępnego na naszej stronie, jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem. Możesz także przesłać wiadomość na adres wskazany w Sekcji 11 niniejszej Polityki Prywatności. W każdym przypadku Spółka może w dalszym ciągu wysyłać Ci wiadomości organizacyjne, dotyczące świadczenia Usług Spółki.
 • Dzielenie się przez nas Twoimi danymi osobowymi z Partnerami Spółki lub partnerami biznesowymi w ich celach marketingowych. Jeśli wolałbyś, abyśmy przestali dzielić się Twoimi danymi osobowymi z Partnerami Spółki lub partnerami biznesowymi w celach ich marketingu bezpośredniego, możesz z tego zrezygnować, zmieniając po prostu swoje preferencje w ustawieniach swojego profilu użytkownika, jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, lub przy użyciu narzędzia do zarządzania zgodami dostępnego na naszej stronie, jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, lub poprzez przesłanie wiadomości na adres wskazany w Sekcji 11 niniejszej Polityki Prywatności.

We wszystkich powyższych przypadkach, możemy się z Tobą skontaktować i poprosić Cię o więcej informacji, które będą niezbędne do prawidłowej obsługi Twojej wiadomości.

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 Będziemy przechowywać Twoje dane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane były zgromadzone, określonych w niniejszej Polityce Prywatności. W każdym przypadku zastosowanie znajdą następujące okresy przechowywania danych do przetwarzania danych w celach określonych poniżej:

 • Dane zgromadzone w celach określonych w Sekcji 3 litery od a) do g) niniejszej Polityki Prywatności są przechowywane przez okres świadczenia Usług Spółki i dodatkowo przez czas trwania okresu przedawnienia zgodnie z obowiązującym prawem, po zakończeniu świadczenia Usług Spółki lub działań tam przewidzianych oraz przez okres odpowiednich terminów ustawowych następujących po zakończeniu świadczenia Usług Spółki;
 • Dane zgromadzone w celach określonych w Sekcji 3 litera h) niniejszej Polityki Prywatności są przechowywane przez czas niezbędny do logowania się do Usług Spółki za pośrednictwem serwisu społecznościowego; oraz
 • Dane zgromadzone w celach określonych w Sekcji 3 litera i) są przechowywane przez okres 12 miesięcy
 • Dane zgromadzone w celach określonych w Sekcji 3 litera j) są przechowywane przez okres 3 lat;
 • Dane zgromadzone w celach okreslonych w Sekcji 3 litera k) są przechowywane przez okres 12 miesięcy;

Po upływie okresu przechowywania, Twoje dane osobowe będą usunięte, zanonimizowane lub zagregowane.

10. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Spółka może zmieniać lub aktualizować niniejszą Politykę Prywatności z różnych przyczyn (w tym między innymi z uwagi na zmiany w zakresie obowiązującego prawa i wykładni, decyzje, opinie i zarządzenia odnoszące się do obowiązującego prawa).

Prosimy spojrzeć na datę rozpoczęcia obowiązywania niniejszej Polityki Prywatności, umieszczoną na początku, aby sprawdzić, kiedy dokument był ostatnio zmieniony. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą ogłaszane z wyprzedzeniem poprzez publikację zmienionej Polityki Prywatności w Usługach Spółki. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany do niniejszej Polityki Prywatności, które zmienią charakter przetwarzania lub rozszerzą nasze uprawnienia co do użycia Twoich danych osobowych, które już Spółka zgromadziła, powiadomimy Cię o tym i zapewnimy Ci wybór w kwestii przyszłego użycia tych danych osobowych, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

 1. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami przy pomocy następującego adresu e-mail: TFCF.FNGPrivacy_PL@disney.com.