Polityka Prywatności

Data Wejścia w życie: 25 marca 2016  r.

Spis treści:

  • I. Wprowadzenie
  • II. Zbieranie Informacji
  • III. Używanie i ujawnianie informacji
  • IV. Bezpieczeństwo
  • V. Dostęp Użytkownika i jego kontrola
  • VI. Pozostałe ważne informacje
  • VII. Kontakt z FOX


I. WPROWADZENIE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby przetwarzania i ochrony informacji oraz danych osobowych dotyczących lub pochodzących od Użytkowników Serwisów internetowych, serwisów w wersji mobilnej, aplikacji (w tym aplikacji Fox Play oraz Fox Fan),  czy widgety (razem dalej określane jako „Usługi FOX”)., 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FOX INTERNATIONAL CHANNELS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319107, NIP: 521-35-07-814, REGON: 141623170, kapitał zakładowy w wysokości  50.000,00 PLN, (dalej jako „FOX” lub „ ADO”)

3. Używając Usług FOX zgadzasz się na warunki niniejszej Polityki Prywatności.

4. Lista podmiotów stowarzyszonych (Podmioty Stowarzyszone) z FOX znajduje się tutaj: http://www.21cf.com/Business_Segments/Business_Units/

5. Zgodnie z naszym Regulaminem Usługi FOX są przeznaczone dla ogółu Użytkowników. Usługi FOX nie są przeznaczone dla dzieci i w sposób świadomy nie gromadzą danych osobowych dzieci poniżej 13 lat.

6. Zawartość Serwisów i aplikacji umożliwiającej dostęp do Usług FOX stanowi własność FOX i jest prawnie chroniona.

7. W celu korzystania z Usług FOX Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Usług FOX może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

8. Administrator oświadcza, że strony Serwisów i Aplikacji umożliwiających dostęp do Usług FOX są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

9. Politykę prywatności stosuje się do wszystkich Użytkowników, niezależnie od tego czy są oni zarejestrowani w Usługach FOX, czy też korzystają z nich bez rejestracji. Polityka Prywatności odnosi się do gromadzenia oraz wykorzystywania przez FOX danych osobowych Użytkownika (tj. danych identyfikujących konkretną osobę, takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail), a także innych danych, które nie mają takiego charakteru (np. zainteresowania, dane demograficzne, czy korzystanie z usług).

 

II. ZBIERANIE INFORMACJI

1. FOX zbiera od Użytkowników następujące dane:

a)  Dane rejestracyjne – to informacje, które Użytkownicy podają w celu zarejestrowania się w Usługach FOX (np. w celu stworzenia konta, dodania komentarza, otrzymania newslettera lub wzięcia udziału w konkursie).  Dane rejestracyjne mogą zawierać w szczególności: imię, adres email, płeć, kod pocztowy, datę urodzenia.

b) Informacje ogólnodostępne i komentarze – to komentarze oraz inne treści umieszczane przez Użytkowników w Usługach FOX, obejmujące także dane informacje o Użytkowniku, takie jak „polubienia”, „status”, informacje o profilu Użytkownika. Informacje ogólnodostępne i komentarze są zawsze publiczne, co oznacza, że każdy może je zobaczyć i mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych.

c) Informacje z mediów społecznościowych – jeśli Użytkownik loguje się do Usług FOX za pomocą portalu społecznościowego lub łączy Usługę FOX z takim portalem, zbierane informacje mogą również obejmować nazwę użytkownika w portalu społecznościowym, informacje udostępniane Usługom FOX przez portal społecznościowy logując się do Usług FOX za pomocą portalu społecznościowego lub łącząc Usługę FOX z takim portalem Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie, oraz wykorzystywanie danych osobowych i informacji, które Użytkownik udostępnił na portalu społecznościowym na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

d) Informacje o aktywności – FOX i jego podwykonawcy mogą zbierać określone informacje o aktywności Użytkownika w Usługach FOX. Dla przykładu, aby umożliwić Użytkownikowi połączenie się z Usługami FOX, serwery FOX otrzymują oraz przechowują informacje o komputerze Użytkownika, innych urządzeniach, z których w tym celu korzysta, a także, potencjalnie o adresie IP, typie przeglądarki, i inne informacje o oprogramowaniu. Od Użytkowników, którzy łączą się z Usługami FOX za pomocą urządzeń przenośnych, FOX może zbierać indywidualne numery tych urządzeń, informacje nt. położenia geograficznego (w tym dokładnej lokalizacji Użytkownika) lub inne podobne informacje.

Cookies i inne technologie śledzące składają się z bitów informacji, które często zawierają pozbawione elementów pozwalających na identyfikację lub anonimowe niepowtarzalne identyfikatory. Strony internetowe FOX, aplikacje i inne usługi wysyłają te informacje do przeglądarki Użytkownika, kiedy ten po raz pierwszy łączy się ze stroną, a następnie przechowują te informacje na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, w taki sposób, że strona internetowa może uzyskać dostęp do tych informacji następnym razem, kiedy Użytkownik się z nią łączy. Technologie te mogą też być używane do zbierania i przechowywania informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Usług FOX, takich jak odwiedzane strony, przeglądane wideo i inne treści, zapytania w wyszukiwarkach, oglądane reklamy.

Podmioty trzecie, które wspierają Usługi FOX poprzez dostarczanie reklam, dostarczanie usług, takich jak możliwość dzielenia się treściami, śledzenie zbiorczych statystyk używania Usług FOX, mogą również używać ww. technologii w celu zbierania takich informacji, gdy Użytkownik korzysta z Usług FOX lub osób trzecich. FOX nie sprawuje kontroli nad technologiami używanymi przez podmioty trzecie, a ich używanie odbywa się na zasadach określonych w politykach prywatności tych podmiotów. Więcej informacji na temat sieci reklamowych podmiotów trzecich oraz innych podmiotów używających podobnych technologii można znaleźć tutaj: www.aboutads.info/consumers, a na temat tego, jak zrezygnować z reklam świadczonych przez te podmioty, tutaj: www.aboutads.info/choices.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies, jednak Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby informowała ona o każdorazowej próbie zapisania plików lub aktualizacji plików cookie na komputerze albo całkowicie zablokować zapisywanie plików cookies na komputerze.

Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox:   http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 Użytkownik może zarządzać technologiami Flash za pomocą narzędzi dostępnych na stronie Adobe’shttp://www.adobe.com/products/flashplayer/security/privacy_policy/faq.html. Należy pamiętać, że blokując całkowicie pliki cookies Użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych funkcji, treści lub ustawień osobistych Usług FOX.

Sygnały Do Not Track (Nie śledź). W chwili obecnej nie reagujemy na sygnały Do Not Track z przeglądarek, gdyż czekamy na wynik pracy interesariuszy i innych zainteresowanych, aby móc opracować standardy interpretacji takich sygnałów.

III. UŻYWANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI

1. Informacje zbierane przez FOX są używane w celu dostarczania Użytkownikom Usług FOX, w tym do:

a) prowadzenia statystyk i ulepszania Usług FOX i ich funkcji;

b) polepszania komfortu korzystania z Usług FOX poprzez dostarczanie Użytkownikom treści, w tym także reklam i innych komunikatów marketingowych, bardziej dopasowanych do ich potrzeb dostępnych w Usługach FOX zarówno offline jak i online;

c) umożliwiania Użytkownikom komentowania treści, uczestniczenia w grach online, konkursach;

d) dostarczania Użytkownikom pomocy i odpowiadania na ich zapytania;

W celu dostarczenia Użytkownikowi treści i reklam bardziej dla niego ciekawych i odpowiednich możemy wykorzystywać informacje od i na temat Użytkownika w celu wyciągania wniosków i przewidywania potencjalnych obszarów zainteresowań Użytkownika.

e) jeśli zebrane informacje nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, FOX może używać tych informacji także do innych celów i dzielić się nimi z innymi podmiotami.

2. Ponadto, informacje zbierane od Użytkowników używane są w następujących celach:

a) powierzenia usługodawcom, którzy wspomagają FOX w dostarczaniu i zarządzaniu określonymi Usługami FOX. FOX może powierzyć zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm., dalej „Ustawa o Ochronie Danych Osobowych”)  informacje i dane osobowe zebrane od i na temat Użytkownika podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz FOX, takich jak zleceniobiorcy, analitycy i inne podmioty zajmujące się pomiarami, agenci lub sponsorzy, którzy pomagają nam analizować i rozumieć korzystanie przez Użytkownika z Usług Fox, jak też dostarczają lub zarządzają Usługami FOX.

b) Umożliwiania udostępniania treści z serwisów społecznościowych. Kiedy Użytkownik łączy się z Usługami FOX za pomocą serwisów społecznościowych, FOX może udostępniać informacje o Użytkowniku takie jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, „polubienia”, komentarze innym Użytkownikom Usług FOX oraz znajomym Użytkownika z serwisu społecznościowego. Te same informacje mogą być udostępnione dostawcy serwisu społecznościowego. Łącząc się z Usługami FOX poprzez portale społecznościowe Użytkownik wyraża zgodę na dzielenie się przez FOX zebranymi informacjami o Użytkowniku z dostawcą serwisu społecznościowego, innymi użytkownikami i znajomymi Użytkownika, oraz rozumie, że dostawca serwisu społecznościowego będzie korzystał z udostępnionych informacji zgodnie z własną polityką prywatności. Jeśli Użytkownik nie zgadza się, aby informacje o nim były udostępniane w ten sposób, Użytkownik nie powinien łączyć się z Usługami FOX za pomocą portali społecznościowych ani dzielić się publicznie informacjami w Usługach FOX.

c) Dostarczania usług pod wspólną marką. FOX może proponować usługi takie jak konkursy, loterie i inne promocje organizowane razem z podmiotami trzecimi („Usługi Wspólne”). Usługi Wspólne mogą znajdować się w Usługach FOX lub w usługach podmiotów trzecich. W ramach takiej współpracy FOX może przekazywać informacje otrzymane od Użytkownika w związku z Usługą Wspólną podmiotowi trzeciemu, jeżeli takie uprawnienia wynikać będą z treści Regulaminu Usługi Wspólnej lub z treści zgody osoby, której dane dotyczą. Korzystanie przez podmiot trzeci z przekazanych informacji odbywać się będzie zgodnie z polityką prywatności tego podmiotu.

d) Dostarczania reklam. FOX i jego usługodawcy mogą wykorzystywać informacje o Użytkownikach w celu dostarczania spersonalizowanych reklam podczas używania przez Użytkownika Usług FOX. Sieci reklamowe i reklamodawcy mogą używać plików cookies i innych podobnych technologii w celu śledzenia i zbierania informacji zagregowanych, demograficznych, wnioskowania o zainteresowaniach, informacji o aktywności w celu lepszej personalizacji dostarczanych reklam. Więcej informacji na temat sieci reklamowych podmiotów trzecich oraz innych podmiotów używających podobnych technologii można znaleźć tutaj: www.aboutads.info/consumers, a na temat tego, jak zrezygnować z reklam świadczonych przez te podmioty, tutaj: www.aboutads.info/choices.           

e) kontaktu z Użytkownikiem. FOX może okresowo wysyłać powiadomienia o zmianach w Usługach FOX lub polityce prywatności. Informacje o zmianach będą wysyłane wyłącznie Użytkownikom posiadającym aktywne Konto w Usługach FOX na zasadach określonych w Regulaminie tych Usług.

f) Przekazania podmiotom stowarzyszonym z FOX.W związku z realizowaniem wspólnych celów podmiotów stowarzyszonych z FOX, podmioty te mogą wspierać działania FOX w obszarach związanych z obsługą Usług FOX, uzyskując dostęp do danych i informacji o Użytkownikach. Link do strony z listą Podmiotów Stowarzyszonych znajduje się w pkt. 1 ust. 4 niniejszej Polityki Prywatności. FOX pozostaje administratorem danych osobowych Użytkowników, jednak w powyższych celach i na zasadach określonych w niniejszym dokumencie może powierzać te dane podmiotom stowarzyszonym z FOX zgodnie z art. 31 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

 

g) Ochrony praw FOX i osób trzecich. Do danych osobowych zbieranych przez FOX mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy FOX oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa lub została podpisana umowa powierzenia danych osobowych. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. h) Przeprowadzenia fuzji lub sprzedaży aktywów trwałych. Jeśli FOX sprzeda całość lub część prowadzonej działalności lub przeniesie na podmiot trzeci część swoich aktywów lub w inny sposób uczestniczy w fuzji lub przejęciu (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem), FOX może przekazać informacje o Użytkownikach podmiotom uczestniczącym w fuzji lub przejęciu.

IV. BEZPIECZEŃSTWO

1.FOX oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2.FOX zastosuje uzasadnione w danych okolicznościach środki techniczne, administracyjne, osobowe i fizyczne w celu zabezpieczenia informacji będących w jej posiadaniu przeciwko utracie, kradzieży, nieuprawionemu użyciu lub modyfikacji.

V. DOSTĘP UŻYTKOWNIKA I KONTROLA

1.Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Jeśli Użytkownik chce uzyskać dostęp, poprawić, zmienić, zaktualizować, usunąć lub ograniczyć korzystanie przez FOX z jego danych, które wcześniej udostępnił, może skontaktować się z FOX wysyłając swoją prośbę w języku polskim na adres email legalsupportcee@fox.com wskazując jakie dane mają być usunięte lub zmienione. Jeśli wiadomość nie zostanie wysłana z adresu email, jaki widnieje w bazie FOX, należy dodatkowo podać swoje imię, nazwisko oraz adres. FOX usunie lub zmieni dane jak najszybciej będzie to możliwe, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

3.FOX zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4. Twoje dane mogą być używane w celach marketingowych wyłącznie na podstawie dodatkowej zgody udzielonej do tego celu, w następujących sposób:

a. Wykonywanie  marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu przepisu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243 ze zm.). ,

b. Otrzymywanie bezpłatnego newslletera, który może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).

 

5. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości, o których mowa w pkt. 4 powyżej poprzez kliknięcie w link umieszczony każdorazowo w dostarczanej wiadomości marketingowej.

VI. POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE

1. Aktualizacje Polityki Prywatności

FOX może zmieniać niniejszą Politykę Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Usługach FOX. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie FOX powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w Serwisie lub Aplikacji, z której Użytkownik korzysta.

W sekcja „obowiązuje od” na początku tego dokumentu wskazana jest data, kiedy Polityka Prywatności była ostatnio zmieniana.

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności obowiązują od dnia, w którym zmieniona wersja zostanie zamieszczona w Usługach FOX.

2. Miejsce przechowywania danych

Zbierane dane są przechowywane na serwerach znajdujących się we Francji, mogą zostać przesyłane do Stanów Zjednoczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozdziałem 7 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Administratorem danych jest FOX. Udostępniając swoje dane w Usługach FOX Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje, że będą one przekazywane do państwach innych niż Polska. Prawo dotyczące ochrony danych osobowych, a także plików cookies w takich państwach może różnić się od tego w Polsce, dlatego zaleca się uważnie zapoznać z niniejszą Polityką Prywatności.

3. Powiązane Usługi

Usługi FOX mogą być powiązane ze stronami zarządzanymi przez podmioty niepowiązane z FOX lub zawierać reklamy, treści, gry, newslettery, konkursy lub aplikacje opracowane i zarządzane przez podmioty niestowarzyszone z FOX. FOX nie odpowiada za polityki prywatności podmiotów niestowarzyszonych. Opuszczając Usługi FOX w celu przejścia do innych treści itp. lub klikając w reklamę Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności dostawcy takich treści.

Ponadto FOX nie ponosi odpowiedzialności za praktykę z zakresu prywatności lub ochrony danych stosowaną przez inne podmioty, takie jak Facebook, Tumblr, Twitter, Apple, Google, Microsoft lub innych twórców lub dostawców aplikacji, dostawców platform dla mediów społecznościowych, dostawców systemów operacyjnych, dostawców usług bezprzewodowych lub producentów urządzeń, w tym w związku z wszelkimi informacjami, które Użytkownik ujawni innym organizacjom za pośrednictwem Usług FOX lub w związku z nimi.

4. Zbieranie danych związanych z płatnościami przez Operatorów Płatności

W niektórych sytuacjach może się okazać konieczne skorzystanie przez Użytkownika z serwisu płatności („Operatorzy Płatności”) w celu zapłacenia za usługi lub produkty zakupione w Serwisach FOX. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zakupić produkt lub usługę za pośrednictwem Operatora Płatności, zostanie on przekierowany na stronę Operatora Płatności. Do wszystkich Informacji, jakie Użytkownik przekaże Operatorowi Płatności będzie stosować się Polityka Prywatności Operatora Płatności. FOX nie ma kontroli nad ani nie odpowiada za wykorzystanie informacji zebranych przez Operatora Płatności.

5. Przechowywanie danych

Dane Użytkowników będą przechowywane przez FOX przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższe ich przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez prawo.

Należy pamiętać, że nawet po usunięciu konta, kopie niektórych informacji o Użytkowniku mogą być widoczne w określonych okolicznościach, np. jeśli Użytkownik podzielił się informacjami o sobie w portalach społecznościowych lub w innych usługach. Z uwagi na sposób działania pamięci podręcznej, mimo usunięcia przez Użytkownika konta, może zdarzyć się, że nie stanie się ono od razu niedostępne dla innych. Ponadto, przez pewien od usunięcia informacji, mogą być one przechowywane na serwerach FOX jako kopia zapasowa w celach wykrycia oszustw lub jeśli jest to wymagane przez prawo lub wewnętrzne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w FOX. Ze względów technicznych, finansowych ze względu na zawarte umowy lub obowiązujące prawo nie zawsze jest możliwe całkowite usunięcie danych Użytkownika

6. Informacje wrażliwe

Prosimy nie wysyłać do FOX, ani w inny sposób nie ujawniać w Usługach FOX żadnych wrażliwych danych osobowych (takich jak, np. pochodzenie etniczne lub rasowe, opinie polityczne, przekonania religijne, dane nt. zdrowia, przeszłość kryminalna, przynależność związkowa). FOX nie przetwarza ww. danych osobowych, a w związku z tym nie wymaga od Użytkownika podania takich danych.

VII. KONTAKT Z FOX

Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, prosimy kierować na adres: legalsupportcee@fox.com